BLOGG, VANDRING

Allemansrätten del 1 – vandra och campa

Gör rätt i naturen
 

1 Vandra nästan överallt

Du får gå eller åka skidor nästan överallt i naturen. Regeln är att inte störa. Även de som bor i hus långt ute i naturen har rätt att kunna känna sig ostörda. Du får till exempel inte passera över privata tomter (som tomt räknas här ytan närmast bostadshuset). Du får heller inte skida eller gå över planteringar, åkermark eller anlagda trädgårdar om det finns risk för att du skadar det som någon har planterat. Men under perioder då marken är frusen eller snötäckt får du vandra eller skida över åkermark. Respektera dock eventuella avspärrningar.

 

2 Tälta en natt

Vem som helst får tälta ett dygn i naturen, även i grupp med två till tre tält. För större grupper än så och många tält behövs markägarens tillstånd, eftersom risken för slitage och sanitära problem är större. Tältplatsen får inte ligga nära boningshus. Välj att slå upp tältet/ tälten på tålig naturmark och inte på betesmark, åker eller plantering. Tänk avskildhet, både för dig själv och för eventuella boende i närheten.
 

3 Elda med förstånd

Det är fullt tillåtet att göra upp eld i naturen om förhållandena är säkra. Välj en plats där elden inte skadar mark eller vegetation, ellerriskerar att sprida sig. Sten, grus eller sand är bra underlag. Platser med mossa, torv eller klippa bör undvikas. Du går gärna ta löst liggande pinnar, grenar och kottar som ved. Men däremot inte hugga eller såga ner levande träd eller ens ta näver från levande träd. Vindfällen är inte att räkna som ved. Kommun eller länsstyrelse kan utlysa perioder av eldningsförbud. Du kan fortfarande använda ditt friluftskök, men under uppsikt. Undvik att elda sådant som inte brinner upp, till exempel aluminium och plast. Öl- och läskburkar brinner dåligt och lämnar rester kvar. Även tomma påsar för frystorkad mat bör tas hem, de har ofta en aluminiumfilm inuti som gör att påsen inte brinner upp helt.


 

4 Plocka rätt saker

Det står dig fritt att plocka blommor, bär och svamp i naturen. Men vissa arter är fridlysta och får inte plockas alls, till exempel orkidéer, backsippa och nattviol. Andra fridlysta arter, som till exempel blåsippa och gullviva, får man plocka på de flesta ställen i landet (dock inte överallt, till exempel inte i Stockholms län) om man bara plockar ”för eget bruk” och inte för försäljning eller gräver upp dem med rötterna. Inte heller mossor och lavar får plockas i stora kvantiteter eller till försäljning. Att till exempel ta med sig några grodyngel hem från vanliga grodarter som padda eller åkergroda– för att se hur de utvecklar sig, är tillåtet, om man sedan släpper ut dem igen på samma plats som de samlades in.

 

5 Ta med skräpet hem

All nedskräpning är förbjuden enligt lag. Med skräp menas allt från papper och fimpar till byggavfall och bilar. I miljöbalken står att ”var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen ska visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den.” En bra regel kan vara att alltid ta med extra skräp hem, inte bara ens eget utan även något man hittar ute i skogen eller på fjället. En vattentät packpåse, till exempel Sea to Summits Leightweight Dry Sack är perfekt att använda som skydd för soppåsen. Den är tålig och kan fästas utanpå ryggsäcken eller kajaken.
 

6 Lämna inga spår

Ett förhållningssätt som har fått genomslag i friluftskretsar de senaste åren är ”leave no trace”-filosofin. Det handlar om att lämna en plats i samma skick som man själv fann den. Tanken är att minska sin miljöpåverkan genom att ha inställningen att ”låna naturen” i stället för att tro att man äger den. Det kan vara att lägga tillbaka stenarna man tog för eldstaden, inte kapa ner något ris eller annan växtlighet bara för att tältbotten ska ligga platt. Helt enkelt lämna platsen så oförstörd som möjligt. En bra regel är att gå en sista runda på lägerplatsen innan avfärd för att hitta förlorade saker och för att kontrollera att platsen ser lika fin ut som när man kom.
 

7 Specialregler i skyddade områden

I nationalparker och naturreservat råder ofta särskilda regler för tältning och eldning, vad du får göra och vad du får plocka. Reglerna kan variera från område till område. Det kan till exempel vara tillåtet att tälta på särskilt angivna platser även inom skyddade naturområden, medan det på andra platser kan råda totalt tältningsförbud. Samma sak för eldning. Det kan också finnas begränsningar i att plocka bär eller växter, eller ens ta med sig stenar hem. Ofta finns anslagstavlor, broschyrer eller – som i många nationalparker – ett naturrum med information om vad som gäller.


Foto: Peter Persson (inivildmarken.se) 

KOMMENTARER

LIKNANDE ARTIKLAR


+ 112 artiklar till inom " Blogg, Vandring"