BLOGG, NATUR OCH MILJÖ

De kan få del av Naturbonusen 2018

Elva utvalda är nominerade för Naturbonusen 2018. Här berättar vi kort om deras viktiga verksamheter.

1. Fiskevårdsnätverket Göteborg

Fiskevårdsnätverket bildades 2010 och består idag av ett 40-tal frivilliga, som arbetar helt ideellt med biotopvård.

För pengarna:
Vill restaurera Årekärrbäcken, som rinner ut i Haga å, och är ett av de viktigaste vattendragen i södra Göteborg för reproduktion av havsöring. Bäcken är tidigare rensad på sten när det anlades en kvarn i bäcken, nu vill fiskevårdsnätverket återställa bäcken som den en gång var och fylla på med stora mängder sten och grus för att underlätta öringens lek. Det långsiktiga målet är att stärka hela västkustens havsöringsstam. Läs mer om projektet >>

2. Östgöta Bi Ekonomisk förening

Ett nätverk med elva medlemsföretag som arbetar inom naturområdet i Östergötland, målet är att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

För pengarna:
I samarbete med kriminalvårdsanstalten Kolmården vill Östgöta Bi förena en humaninsats med etablering av bisamhällen i Kolmårdskogarna. De vill arbeta med nordiska bin, som i dag är en hotad art men som tål svenska förhållanden väl. Till sin hjälp i arbetet vill de använda interner från anstalten som är på väg att slussas ut i samhället efter avtjänat fängelsestraff.
Läs mer om projektet >>

3. Grapolit ord & natur

Graptolit ord & natur arbetar med fladdermöss och populärvetenskap, främst med information, inventering och forskning.

För pengarna:
Den långörade fladdermusen är skyddad enligt EU-direktiv och så även i Sverige, men deras beteende påverkas av mänsklig inverkan, till exempel genom allt fler former av fasadbelysning. Fladdermössen bildar ofta kolonier i kyrkor och andra kulturbyggnader, där de även gör stor nytta genom att äta skadeinsekter. Graptolit vill kartlägga de nya ljuskällornas effekter, analysera de ekosystemtjänster som fladdermössen sannolikt står för och sprida information om ljuskällornas effekter såväl inom Sverige som i Europa. Läs mer om projektet >>

4. Bee Urban

Bee Urban återknyter den urbana människan med naturen genom att föra in växter, bin, humlor och fjärilar i miljöer där vi vistas – på gårdar, terrasser och tak.

För pengarna:
Bee Urban vill gå vidare med sitt redan påbörjade projekt ”Blommor för Bin” där målet är att använda icke produktiv åkermark till att odla så kallad bifodergröda, i samarbete med lokala lantbrukare. Helt enkelt skapa en infrastruktur för humlor och bin. I nuläget har de gått från att skapa mindre fält till att skapa smala korridorer som spränger igenom landskapet. Nu vill de kunna värva fler lantbrukare för att utveckla projektet. Läs mer om projektet >>

5. Plogga

Ideell förening med syfte att få till ett renare samhälle! Fenomenet fick stor spridning under 2017.

För pengarna:
Plogga-föreningen vill ta denna nya folkrörelse till nya höjder. Från juni 2017 har fler än 100 events från Ystad till Abisko genomförts utan en enda krona i budget. Med en budget i ryggen vill föreningen bland annat ta fram en hemsida, utbildningsmaterial för skolor och i mån av medel gärna genomföra en Plogga Challenge-tävling ihop med Naturkompaniet som är tänkt att hållas för att städa upp i Stockholm. Läs mer om projektet >>

6. Insamlingsstiftelsen Naturarvet

Vill bevara gammal skyddsvärd skog genom förvärv av skogsmark. Syftet är att främja biologisk mångfald, friluftsliv, turism och forskning i Sverige.

För pengarna:
Tiden är knapp för att kunna skydda de sista resterna av våra vackra gammelskogar. Redan 2030 beräknas inga fler gammelskogar finnas kvar att skydda. Sverige når i dag bara upp till fullt skydd för cirka fem procent av den totala skogsmarken. Det uttalade målet och åtagandet är tjugo procent. Naturarvet förvärvar nu en skog om året, men målsättningen är fler skogar per år och på fler platser i landet. Din och min insats skyddar Sveriges sista gammelskogar för evigt! Läs mer om projektet >>

7. Min stora dag

En rikstäckande organisation som gör skillnad för barn och unga med allvarliga sjukdomar och/eller diagnoser.

För pengarna:
Organisationen vill få riktigt sjuka barn att för en stund kunna byta fokus från sjukhusmiljöer och behandlingar och erbjuda dem en upplevelse utanför deras vanliga vardag, som också ger nya erfarenheter och minnen. Det kan till exempel vara ett besök på Kolmården eller ett arrangerat äventyrsläger tillsammans med andra i liknande situation. Min Stora dag får inget statligt stöd och är därför beroende av bidrag från privatpersoner och företag. Läs mer om projektet >>

8. Friluftsfrämjandet

Arbetar för att allemansrätten ska bevaras och att friluftslivet ska vara tillgängligt för alla. Allt de gör ska bidra till folkhälsa, livsglädje och en tillgänglig friluftsmiljö.

För pengarna:
Friluftsfrämjandet vill fortsätta att öka barn och ungas intresse för naturen med upptäckarglädje, lärande och rörelse redan från tidig ålder. För att uppnå detta behöver de uppdatera material och verktyg för projekten Skogshjältarna och Skogsmulle som de vill sprida till så många skolor som möjligt, med koppling till läroplanen. Med Naturbonusen skulle de kunna nå ut till ännu fler barn. Läs mer om projektet >>

9. Cykelfrämjandet

Cykelfrämjandet arbetar för en bättre cykelmiljö för vardagscyklister och vill skapa förutsättningar för att fler ska kunna cykla tryggt och säkert.

För pengarna:
Vill genomföra ett projekt som ska sprida kunskap om planering och anläggning av hållbara stigar och leder för både cykel och vandring, samt skapa ett utvärderingssystem för att betygsätta en leds hållbarhet. Cykelfrämjandet vill också undersöka möjligheterna att samarbeta med andra aktörer både i Sverige och i grannländerna. De vill informera beslutsfattare, friluftssamordnare och förvaltare av naturområden om fördelarna med hållbara stigar och leder – och hur de kan planeras och anläggas. Läs mer om projektet >>

10. Stiftelsen Håll Sverige Rent

Ideell stiftelse som arbetar för att förebygga och motverka nedskräpning.

Grundad av Naturvårdsverket och AB Svenska Returpack.

För pengarna:
Marin nedskräpning är ett växande miljöproblem. Håll Sverige Rent vill göra en sommarturné och besöka tio av ostkustens mest populära badstränder under turistsäsongen. Gärna tillsammans med någon av de artister som stíftelsen har samarbeten med, som Vattenmannen och Speed eller Electric Banana Band. På badstranden utförs en rad aktiviteter, allt från utbildning på plats till tävlingar, kopplade till ämnet. Läs mer om projektet >>

11. Friluftsbyn

Med naturen som plattform vill företaget bygga broar mellan asylsökande, nysvenskar och de som bott i Sveriges hela sitt liv.

För pengarna:
I korthet går verksamheten ut på att öka integrationen med hjälp av naturen. Syftet är att bygga broar genom evenemangen Friluftsliv Sommar och Friluftsliv Höst, där deltagarna själva ska bidra till innehållet genom att delge sina erfarenheter. Evenemangen dokumenteras med foto och film för ytterligare spridning. Målet är att integrationsträffarna ska bli årligt återkommande.
Läs mer om projektet >>

KOMMENTARER

LIKNANDE ARTIKLAR


+ 110 artiklar till inom " Blogg, Natur och miljö"