BLOGG

Ett ännu grönare val

För att underlätta för kunder som söker miljöanpassade produkter finns sedan flera år symbolen Ett grönare val. Nu tas nästa stora steg inom Naturkompaniets egen miljömärkning.

Både i butikerna och i Naturkompaniets webbutik märks miljöanpassade produkter med symbolen Ett grönare val. Denna miljömärkning lanserades redan 2008. Fram till 2012 saknades det dock ett genomarbetat system för att skilja ut vilka produkter som kan förtjäna denna märkning, och vilka som inte gör det. Med införandet av ett nytt koncept för systematiskt hållbarhetsarbete blev det annorlunda.

De produktansvariga inom Naturkompaniet jämför sedan dess produkter inom samma kategorier, och väljer ut de modeller som till exempel är av återvunnet material, ekologisk bomull eller är fria från polyfluorerade kolväteimpregneringar.
– På flera sätt har Ett grönare val varit ett pionjärarbete, inom handeln och inom friluftsbranschen, säger Aiko Bode, hållbarhetschef inom Frilufts AB, som äger Naturkompaniet.
– Men det har funnits ett inslag av subjektivitet från vår sida, eftersom vi från början inte har haft tydliga, genomarbetade kriterier i urvalsprocessen.
När de miljöansvariga inom Naturkompaniet för två år sedan började titta närmare på detta, var målet att göra märkningen mer systematisk och mer objektiv.
De listade tillsammans med Aiko Bode ett hundratal kriterier som tillverkare och produkter kan bedömas utifrån.
– Sedan följde en hård gallring, där vi valde ut och formulerade de tio viktigaste kriterierna. I det urvalet har vi också noga följt vad som händer inom friluftsbranschen internationellt. Det är många företag och aktörer som verkar i samma riktning, säger Aiko Bode.
– Att begränsa antalet kriterier var till en början nödvändigt för att det här skulle vara praktiskt genomförbart.
Men redan 2015 kommer vi att utvidga kriteriekatalogen och eventuellt även justera våra krav. Utvecklingen mot en mer hållbar friluftsbransch är en kontinuerlig process. Parallellt pågår det stora arbetet med att involvera leverantörerna i detta nya system.
Naturkompaniets vd Henrik Hoffman berättar:
– Vi läser på om produkterna och ställer uppföljande frågor till leverantörerna. Den dialogen är mycket viktig. De blir nyfikna och vill att deras produkter ska nå upp till kraven, och vi kan gemensamt diskutera vad som måste ändras för att de ska kunna nå målen. Resultaten gås igenom av Naturkompaniets
miljöansvariga. För att en produkt därefter ska få symbolen Ett grönare val måste den leva upp till minst fyra av tio kriterier.
– Några av de aspekter vi tittar på är organiska materialval, koldioxidkompensation, spårbar tillverkning och att varan är tillverkad i Europa.
Under våren finns de första produkterna som har kvalificerat sig enligt det nya systemet i Naturkompaniets butiker. Men den gamla märkningen kommer att leva vidare parallellt, eftersom de produkterna i många fall också skulle kvalificera sig – men ännu inte har gjort det.
– Ett grönare val-logotypen gör det lättare för både vår personal och våra kunder att hitta våra allra grönaste produkter. Våren 2016 ska hela sortimentet vara genomarbetat. Men redan i höst kommer vi att ha kommit väldigt långt, eftersom vi då har arbetat utifrån de nya kriterierna i tre säsonger, berättar
Henrik Hoffman och tillägger:
– Det här är också ett sätt för oss att kvalitetssäkra vårt hållbarhetsarbete. Med hjälp av detta system får vi – och i praktiken Naturkompaniets kunder – större möjlighet att påverka friluftsbranschen i mer miljövänlig riktning.

KOMMENTARER

LIKNANDE ARTIKLAR


+ 110 artiklar till inom " Blogg"