De sista gammelskogarna lever farligt, hoten är många. Genom sina äventyr och filmer försöker Peter Persson väcka vårt engagemang för skogens positiva värden.

Från bergets topp ser Peter Persson hur Pärlälvens fjällurskog sträcker ut sig åt alla håll. Mil efter mil av sammanhängande barrskog och låga fjäll. Naturreservatet väster om Jokkmokk är unikt. Det är inte många skogar i Sverige där du kan vandra i dagar utan att träffa på vägar, människor, planterad skog eller kalhyggen.

– Jag får en känsla av tidlöshet, eller som att färdas tillbaka i tiden. Där vilar ett lugn som inte finns på andra ställen. Du kan uppleva den sanna tystnaden och se hur riktig skog ska se ut, säger Peter Persson.
Hit åker han i sitt projekt De stora skogsäventyren. Det föddes ur en förfäran över det kritiska läge som skogens ekosystem och biologiska mångfald befinner sig i. De gamla skogarna försvinner i rasande takt och närmare tvåtusen djur, växter och svampar är rödlistade. Genom att dokumentera sina äventyr försöker Peter Persson locka ut människor i skogen, och på så sätt öka deras engagemang.

Vilka är de största hoten?

– Det är allt från ett ohållbart kalhyggesskogsbruk till de pågående klimatförändringarna. Skogsbolagen fortsätter att avverka våra sista skyddsvärda skogar, artrika gammelskogar huggs ner och förvandlas till artfattiga virkesåkrar. Det är egentligen bara längs fjällgränsen som de stora obrutna skogarna finns kvar. Prospekteringen efter mineraler i skyddade områden har också ökat och Försvarsmakten vill utvidga sin verksamhet för provskjutningar i fjällnära skogar med höga naturvärden.

Varför är det här ett problem?

– Industriskogarna som breder ut sig ersätter inte de gamla skogarnas komplexa ekosystem och biologiska mångfald. Det är monotona skogar med träd av samma art och ålder. En gammelskog är tåligare, har större biologisk variation och lagrar mycket mer kol än en industriskog, vilket är bra för klimatet. Skogen är även viktig för människans hälsa och välbefinnande.

Vad skulle du önska dig?

– Att all återstående gammelskog skyddas genom naturreservat. Jag skulle också vilja se att vi utvecklar ett mer hållbart skogsbruk.

Peter Persson jobbar på Naturkompaniets marknadsavdelning. Skogen har trollbundit honom sedan barnsben och som liten drömde han om att bli skogvaktare.

Här kan du se Peters senaste film i projektet.

KOMMENTARER

LIKNANDE ARTIKLAR


+ 112 artiklar till inom " Blogg, Färdrapporter, Natur och miljö"