BLOGG, FRILUFTSSKOLAN

Vinterlandskap och säkerhet

En vistelse i Fjällvärlden vintertid är mäktig och omväxlande. Ena sekunden är det sol och vindstilla och nästa är det snöstorm och dålig sikt. Det gäller att ha rätt kunskap och utrustning med sig och lämna alltid färdmeddelande. Det värsta som kan hända i fjällen är att en lavin går. Om det händer är de första 15 minuterna de viktigaste. Därefter minskar överlevnadschanserna dramatiskt. Endast hälften av dem som begravs så ytligt som en halv meter ner i snön överlever. Den som hamnar ett par meter under snön har mycket små chanser att överleva. På 15 minuter hinner sällan fjällräddningen eller annan assistans hinna till platsen för att både söka och gräva upp de begravda. Den bästa hjälpen en begravd person kan ha är kunniga kompisar på plats utrustade med transceiver, sond, spade samt kunskapen som krävs av utrustningen. Att ha en transceiver med sig minskar alltså inte risken att hamna i en lavin, men ökar däremot chansen att hitta överlevande. Rätt kunskaper däremot minskar risken för att hamna i en lavin och ökar chanserna att överleva om man hamnar i en.

Utrustning

Tranciever, spade, sond och kunskap. Öva alltid med din utrustning och testa den alltid innan du ger dig av. Testa även dina kamraters kunskaper.

Förebygg att lavinen går

– Åk aldrig off pist utan att informera sig om aktuella snöförhållanden.
– Åk aldrig offpist ensam.
– Vid minsta tvekan eller osäkerhet, välj annan väg.
– Åk aldrig tvärs över ett snöfält då du kan skära av det övre snölagret. Istället ska man försöka åka små korta svängar i fallinjen.
– Stanna aldrig i en sluttning eller svacka utan sök dig istället till en säker zon t.ex. på en bergsrygg eller bakom några klippor.

Om lavinen går

Om man överraskas av en lavin handlar det om två saker;
komma undan och rädda liv.

Om du befinner dig utanför lavinen:

– Håll utkik efter den eller de som åkte med och var de sågs sist.
– Hur många saknas?
– Märk ut platser där personen eller personerna blev tagna av lavinen och där de senast sågs.
– Leta i området nedanför dessa platser, gärna runt stenar, träd och andra hinder.
– Börja sökandet omedelbart! Kamraträddning är den mest effektiva räddningsinsatsen.
– Har ni transceiver slår ALLA om dem på mottagning och arbetar efter ett söksystem.
– Larma räddningstjänsten omedelbart om du befinner dig i närheten av civilisationen, i annat fall kan det löna sig att vänta ett tag och vara flera som letar.
– Sök, sök, sök, det är minuter det gäller.
– De som är begravda räknar med att du gör ditt yttersta.

Om du är i lavinområdet:

– Försök att åka snett utför till ”säker” plats.

Om du är tagen av lavinen:

– Försök att hålla dig vid ytan genom att simma eller vad som helst. Det är ditt liv du kämpar för.

Om du är under snön:

– Försök krypa ihop och hålla andningsvägarna fria.

Mer information finns på www.SLAO.se

Älskade ledkors

Vinterleder är markerade med ledkors, 2,5-3 meter höga stolpar med ett kryss i toppen. Avståndet mellan dem varierar men ska inte vara längre än 40 meter. När leden ändrar riktning så markeras det med dubbla kryss på stolpen. En lina som är cirka 4 mm tjock och minst 10 meter lång bör alla ha med sig på turen. Den kan användas till att knyta sig samman, bromsa pulka och laga utrustning. Är sikten dålig kan man fästa ett par i en stolpe och på så sätt hitta till nästa ledkors.

Rasta på turen

Bestäm vilket tempo ni ska ha på turen och när ni ska rasta, det är skönt att veta när man får vila och dricka och äta. Dessa punkter kan genomföras i såväl dåligt som bra väder.

– Bygg ett vindskydd av snö eller sätt upp en vindsäck för att komma undan kylande vindar
– Förstärk klädseln
– Drick varmt
– Kontrollera varandra (vita fläckar och allmän status)
– Tag beslut om och hur ni ska fortsätta, gå igenom på kartan vilka alternativ som finns

För mer information om friluftsliv på vintern, läs Peter Perssons inlägg om vintertältning >>

KOMMENTARER

LIKNANDE ARTIKLAR


+ 111 artiklar till inom " Blogg, Friluftsskolan"