BLOGG

Nystart för friluftslivets år

Planerna lades på is när inga pengar avsattes i fjolårets trassliga budgetförhandlingar. Men nu ser storsatsningen på ett svenskt Friluftslivets år ut att bli av.

I år har tre miljoner kronor avsatts till förberedelser av Friluftslivets år. Bakom satsningen står paraplyorganisationen Svenskt Friluftsliv och Naturvårdsverket. Från början var tanken att förberedelserna redan skulle vara i gång och att Friluftslivets år skulle genomföras 2020. Projektplanen från 2018 ligger fast och Svenskt Friluftslivs generalsekreterare Ulf Silvander har goda förhoppningar om att det verkligen blir av den här gången.
– Det vore konstigt att lägga tre miljoner på projektet utan att ha en tanke om att det ska genomföras. Det skulle ju vara pengar i sjön, säger han.

I budgeten för projektet har man räknat med en kostnad på fem miljoner kronor för förberedelserna. Var de sista två miljonerna ska komma ifrån är i dagsläget inte klart, men Ulf Silvander räknar med att det kommer att lösa sig.

Målsättningen med Friluftslivets år är att lyfta fram friluftslivets värden, få fler människor att både prova på och sedan fortsätta med friluftsliv samt att öka samarbetet mellan olika aktörer inom friluftsliv. Inspirationen kommer från Norge där Friluftslivets år har genomförts både 1993, 2005 och 2015. Christina Frimodig ledde arbetet när projektplanen för Friluftslivets år togs fram 2018. Enligt henne är intresset fortsatt stort, både från friluftsorganisationerna och kommunerna runt om i landet. Hon ser stora fördelar med att lyfta fram friluftslivet.
– Det är viktigt för både fysisk och psykisk hälsa, men också för att lyfta både natur- och kulturvärden. Och ser man till naturturismen så går det ju att se ökade möjligheter till sysselsättning inom turism och friluftsliv, säger hon.

Nytt tema varje månad
Efter att Friluftslivets år har genomförts ska en grundlig uppföljning göras. Erfarenheterna från Norge har varit positiva. Där visade uppföljningen 2015 bland annat att en av fyra norska föräldrar var ute mer med sina barn under friluftslivsåret är än året innan, arrangemanget ”Natt i naturen” lockade 90 000 deltagare samt att fler fått upp ögonen för friluftsliv i sitt närområde.

Svenskt Friluftsliv räknar med att cirka 150 organisationer, kommuner, länsstyrelser och universitet med flera aktörer kommer att engagera sig under Friluftslivets år.

Förhoppningen är nu att dra i gång förberedelserna så snabbt som möjligt och att genomföra Friluftslivets år 2021. Planen är att ha invigning den 1 januari och sedan ha ett nytt tema varje månad. Äta ute, sova ute, lära ute och hela Sveriges friluftsdag är några av de planerade temamånaderna. Stort fokus kommer att ligga på det lättillgängliga, stadsnära och hållbara friluftslivet.
– Men sedan är det mycket upp till alla inblandande organisationer att genomföra det hela. Vi arbetar efter devisen att låta tusen blommor blomma, säger Ulf Silvander

KOMMENTARER

LIKNANDE ARTIKLAR


+ 15 artiklar till inom " Blogg"